Horror

Không khó để nhận ra thể loại kinh dị trong anime. Thông thường, nếu có ma, quái vật, máu me và creep thì có khả năng bạn đang xem một bộ phim kinh dị. Máu me nặng nề và bạo lực đẫm máu là một đặc điểm chung.